رئیس دبیرخانه هيأت اجرايي جذب اعضای هيأت علمي

 

سمت سازمانی: رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: زهره دادی
مدرک تحصیلی: دکتری - ریاضی
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۷
فکس : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۵
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد : سازمان مرکزی – دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
 
  •  کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی jazb_bojnord@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.