اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 146 نتیجه
از 3
 
محمدولی احمدی

محمدولی احمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی ادیبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا آذرهوش

علیرضا آذرهوش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مصطفی ارغیانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر یاری فرد

علی اصغر یاری فرد 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسام الدین آرمان

حسام الدین آرمان 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا ایزانلو

زهرا ایزانلو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هانیه اسحاق زاده تربتی

هانیه اسحاق زاده تربتی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رقیه اسدی گندمانی

رقیه اسدی گندمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی اسفندیاری

مرتضی اسفندیاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده پتروشیمی- اتاق 305
پست الکترونیکی: 
حسین اسکندری

حسین اسکندری 

استادیار
شماره تماس: 09125275369
اتاق: 103
پست الکترونیکی: 
change-logo

معصومه اسلامی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حامد اعظمی

حامد اعظمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ساختمان پتروشیمی - اتاق 307
پست الکترونیکی: 
غلامحسین اکبری

غلامحسین اکبری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهنام الیاس پور

بهنام الیاس پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید الهی شیروان

مجید الهی شیروان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرضیه سادات الوند

مرضیه سادات الوند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ملاحت امانی

ملاحت امانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین امیری دلوئی

امین امیری دلوئی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
روح ا... بابکی

روح ا... بابکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی بیات

مهدی بیات 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صدیقه باروط کوب

صدیقه باروط کوب 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود بخشی

محمود بخشی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داود بخشش

داود بخشش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 119
پست الکترونیکی: 
حسین احمد برآبادی

حسین احمد برآبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الیاس برآبادی فرمان آبادی

الیاس برآبادی فرمان آبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر پاد

اکبر پاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر پیله ور

علی اصغر پیله ور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 209
پست الکترونیکی: 
سلمان پوراسماعیل

سلمان پوراسماعیل 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشید پورشهابی

فرشید پورشهابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدبیژن جیا

سیدبیژن جیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ساناز جعفری

ساناز جعفری 

استادیار
شماره تماس: 00985832201000
اتاق: 309
پست الکترونیکی: 
حسن جعفریانی

حسن جعفریانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

افسانه جوادی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حامد جوادی

حامد جوادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین جودت

امین جودت 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر یحیی آبادی

علی اکبر یحیی آبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آرمین حاجیان

آرمین حاجیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معینه السادات حجازی

معینه السادات حجازی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد حیدر نیا

احمد حیدر نیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا حسنی 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میثاق حسینی کشتان

میثاق حسینی کشتان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامحسین خرمی

غلامحسین خرمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه خزاعی مسک

سمیه خزاعی مسک 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی خزائی

علی خزائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلام حسن خواجوی فدافن

غلام حسن خواجوی فدافن 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 202
پست الکترونیکی: 
عبداله خوشنودی

عبداله خوشنودی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره دادی

زهره دادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی دانش وری

علی دانش وری 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید دررودی

حمید دررودی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 146 نتیجه
از 3