واگذاری مکان انتشارات و تایپ و تکثیر واقع در دانشگاه بجنورد
واگذاری مکان انتشارات و تایپ و تکثیر واقع در دانشگاه بجنورد

واگذاری مکان انتشارات و تایپ و تکثیر (واقع در دانشگاه بجنورد) به مدت ده...

قرارداد انتشارات1.pdf
ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقطع کارشناسی
ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقطع کارشناسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد از امروز، 27 شهریور ماه آغاز...

DSC_0337.jpg
DSC_0177.jpg
DSC_0168.jpg
DSC_0145.jpg
DSC_0269.jpg
DSC_0335.jpg
DSC_0166.jpg
چاپ سومین مقاله داغ (Hot Paper) دکتر امین جاجرمی؛ عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق
انتشارات.jpg
قرارداد انتشارات.pdf
دفاع-مقدس.jpg
ok.png
ok2.png
ok1.png
List.png
ok.png