مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا
مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا

 

 

اسناد مناقصه به صورت پی دی اف برای هر دو مناقصه به صورت مجزا قابل دانلود است.

agahi.pdf
mokamel agahi.pdf
مناقصه انجام امور اداره و ارایه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه و سایر امور محوله بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه
مناقصه انجام امور اداره و ارایه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه و سایر امور محوله بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه

 

آگهی مناقصه دانشگاه بجنورد (عمومی یک مرحله‌ای) برای سال تحصیلی 1399 - 1398

«مناقصه انجام امور اداره و ارایه...

اختصاص خوابگاه به دانشجویان نو ورود سال 98
اختصاص خوابگاه به دانشجویان نو ورود سال 98

راهنمای دانشجویان نو ورود کارشناسی سال 1398 در خصوص اختصاص...

اطلاعیه آزمون به‌کارگیری عضو قراردادی دانشگاه بجنورد
اطلاعیه آزمون به‌کارگیری عضو قراردادی دانشگاه بجنورد

اطلاعیه آزمون به‌کارگیری عضو قراردادی دانشگاه بجنورد

((اعلام اسامی نفرات قبول شده در آزمون...

اسناد مناقصه و ارزیابی حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبزپردیس دانشگاه بجنورد
اسناد مناقصه و ارزیابی حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبزپردیس دانشگاه بجنورد

*قابل توجه پیمانکاران محترم*

معماری..rar
سازه..rar
مکانیکی..rar
برقی ..rar
اسناد مناقصه...rar
توسعه بازسازی- اسناد مناقصه.rar
رویداد ایده پردازی با موضوع
رویداد ایده پردازی با موضوع "کسب و کارهای کوچک در دانشگاه"

رویداد ایده پردازی با موضوع "کسب و کارهای کوچک در دانشگاه"

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، رویداد ایده پردازی با موضوع "کسب و کارهای کوچک...