پویش ملی مهر استادی

شناسه : 1392894

پویش ملی مهر استادی


در راستای اجرای امر مقام معظم رهبری در مورد مواسات و کمک همدلانه به هموطنان در شرایط نامساعد کرونایی کشور، آئین مواسات و همبستگی استادان و مدرسان با جمعیت آسیب‌دیده از همه‌گیری کرونا در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی، کاربردی و مهارتی کشور با عنوان «پویش ملی مهر استادی« برگزار می‌گردد.

 

شماره کارت: 6037997950149824 مرکز نیکوکاری شهید شهریاری

 ارسال تصویر سند پرداختی به شماره: 09354457107

 

دانلود پوستر پویش