نمایشگاه گروهی نقاشی روی کیسه های پارچه ای آثار دانشجویان گرافیک دانشگاه بجنورد

شناسه : 897012

نمایشگاه گروهی نقاشی روی کیسه های پارچه ای آثار دانشجویان گرافیک دانشگاه بجنورد


 نمایشگاه و فروش خیریه
نمایش گروهی نقاشی روی کیسه های پارچه ای
 آثار دانشجویان گرافیک دانشگاه بجنورد
 به همراه عرضه کیف و کیسه های پارچه ای سمن پیوند
 زمان: ۲۳ الی ۲۵ آذر
 ساعات بازدید: ۱۰ تا ۱۳
 مکان: دانشگاه بجنورد، دانشکده هنر
 
از هنر دوستان، نیکوکاران و دوستدار محیط زیست دعوت می شود از این نمایشگاه و فروش خیریه بازدید فرمایند.
عواید حاصل از فروش این آثار صرف حمایت از اشتغال بیماران خاص استان می شود
@peyvand_mehrbakhsh_sabz