مقدم دانشجویان عزیز در آغاز سال تحصیلی ۹8-۱۳۹7 به دانشگاه بجنورد گرامی باد.

ضمن خیرمقدم و تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به استحضار می‌رساند، شروع کلاس‌ها از تاریخ 97/06/24 می‌باشد.