فراخوان شرکت در مسابقه‌ی طراحی لوگو

شناسه : 914247

فراخوان شرکت در مسابقه‌ی طراحی لوگو


صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در نظر دارد نسبت به تغییر لوگو و تعریف هویت بصری خود اقدام نماید.
لذا از طراحان خوش ذوق، مبتکر و خلاق دعوت به عمل می آید تا در فراخوان طراحی لوگو شرکت نمایند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر  کلیک  کنید.