فراخوان جذب نیروی امریه سربازی - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

شناسه : 896566

فراخوان جذب نیروی امریه سربازی - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان


اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل مجوز سال 1398 تعداد یک نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته اقتصاد را از بین مشمولین واجد شرایط خدمت سربازی به‌صورت امریه جذب و پذیرش نماید.
فرآیند ارائه درخواست امریه در پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی www.mefa.gov.ir اطلاع رسانی گردیده است و متقاضیان می توانند جهت تکمیل فرم به پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه نمایند.