فراخوان بورس تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه COMSATS اسلام آباد، پاکستان

شناسه : 931344

فراخوان بورس تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه COMSATS اسلام آباد، پاکستان


بر اساس اطلاع رسانی کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب(COMSATS)، دانشگاه COMSATS واقع در اسلام آباد، پاکستان تعداد 100 بورس تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم کامپیوتر، مدیریت، مهندسی برق، علوم زیستی، ریاضیات، فیزیک و هواشناسی را به دانشجویان کشورهای عضو اعطا می نماید.

لازم به ذکر است پوشش هزینه ای این بورس تحصیلی شامل موارد زیر می باشد:

  • معافیت از پرداخت شهریه
  • معافیت از پرداخت هزینه پذیرش و هزینه فارغ التحصیلی
  • معافیت از پرداخت هزینه های آزمایشگاهی
  • پرداخت هزینه بلیط هواپیما (رفت و برگشت) توسط COMSATS

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به فایل پیوست مراجعه نمایند.

فایل پیوستی 1

فایل پیوستی 2

فایل پیوستی 3

لازم به ذکر است که آخرین مهلت ارسال درخواست روز سه شنبه 12 فروردین 1399 می باشد. ضمنا پیشنهاد می شود متقاضیان این بورس تحصیلی رونوشت ایمیل ارسالی به دانشگاه COMSATS را برای اطلاع و پیگیری به صندوق پست الکترونیکی اداره کل همکاری های بین الملل و جشنواره های خوارزمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به نشانی int@irost.ir به عنوان مرجع ملی و متولی ارتباط با COMSATS ارسال نمایند.