نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

عودت کتاب‌های امانت گرفته شده از کتابخانه مرکزی

شناسه : 1570331

عودت کتاب‌های امانت گرفته شده از کتابخانه مرکزی


قابل توجه کلیه اعضای محترم کتابخانه
با توجه به اینکه تعداد زیادی از کتاب‌های کتابخانه بخاطر شرایط کرونا نزد اعضا در امانت می باشد خواهشمند است در صورت امکان، بلافاصله بعد از پایان ترم جاری از طریق پست یا هر طریق دیگر جهت شلف خوانی در تابستان به کتابخانه عودت داده شوند.


با تشکر کتابخانه مرکزی دانشگاه بجنورد