به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، سی‌و‌چهارمین نشست شورای دانشگاه بجنورد در تاریخ 25 خرداد 1398 با حضور اعضا شورا، در محل سالن جلسات دانشکده علوم انسانی برگزار گردید. در این نشست فرم‌های اعلام مشخصات فردی، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری پیشنهادی وزارت عتف مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، سی‌و‌چهارمین نشست شورای دانشگاه بجنورد در تاریخ 25 خرداد 1398 با حضور اعضا شورا، در محل سالن جلسات دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

در این نشست فرم‌های اعلام مشخصات فردی، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری پیشنهادی وزارت عتف مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.