سیزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

سیزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، اسامی داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی به شرح جدول زیر می باشد. انتخابات در دو روز 10 و 11 دی ماه و از طریق سامانه جامع آموزش (گلستان) برگزار می شود.