سیزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

شناسه : 923476

سیزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، اسامی داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی به شرح جدول زیر می باشد. انتخابات در دو روز 10 و 11 دی ماه و از طریق سامانه جامع آموزش (گلستان) برگزار می شود.