جذب نیروی امریه سربازی در اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی

شناسه : 918625

جذب نیروی امریه سربازی در اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی


هفتمین مرحله فراخوان نیروهای امریه وزارت ارتباطات ازساعت ۹ صبح تاریخ یکشنبه ۸ دی ماه 1398 آغاز و تا ساعت ۲۴ چهاردهم همین ماه ادامه دارد.
بر همین اساس، از فارِغ التحصیلان در خوشه های تخصیصی ستاد نیروهای مسلح برای حضور در این فراخوان دعوت می شود.
لازم به یادآوری است در این مرحله از فرآیند امریه زمان ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی شود.