برنامه قطعی زمان بندی برگزاری کارگاه های هفته پژوهش

شناسه : 884201

برنامه قطعی زمان بندی برگزاری کارگاه های هفته پژوهش


با عنایت به بند اول صورتجلسه شماره 304 مورخ 12/08/1398 شورای پژوهش و فناوری و با توجه به تجمیع و تغییر برنامه کارگاهها/سخنرانی ها (استان و دانشگاه) به تاریخ 18 لغایت 24 آذرماه، با در نظر گرفتن موضوع و تاریخ پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشکده ها (پیوست)، تقاضا می گردد برنامه ریزی لازم جهت اختصاص مکان برگزاری کارگاه/ سخنرانی و همچنین اطلاع رسانی لازم به دانشجویان و اعضاء هیات علمی علاقمند به شرکت در کارگاه/ سخنرانی دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.

برای دانلود فایل های پیوستی بروی لینک های مربوطه کلیک کنید.

کارگاه فنی و مهندسی

کارگاه های علوم انسانی

کارگاه های علوم پایه