آگهی تامین نیرو تحت عنوان قرارداد همکاری

شناسه : 391137

آگهی تامین نیرو تحت عنوان قرارداد همکاری


آگهی تامین نیرو تحت عنوان قرارداد همکاری

بدینوسیله به اطلاع می­رساند:

 دانشگاه بجنورد باستناد تبصره «2» ماده «4» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، در قالب قرارداد همکاری از طریق مصاحبه تخصصی، نیازمند دریافت خدمات تخصصی به شرح پیوست شماره یک می­باشد. متقاضیان بومی که تمایل دارند در قالب این نوع قرارداد با دانشگاه همکاری نمایند، می­توانند در صورت دارا بودن شرایط احراز فعالیت مورد نظر (پیوست شماره 1) فرم درخواست همکاری (پیوست شماره 2) را تکمیل نموده و از تاریخ 09/07/1397 لغایت 16/07/1397 از طریق پست پیشتاز (به آدرس: بجنورد- کیلومتر 4 جاده اسفرین- دانشگاه بجنورد) ارسال و یا به صورت حضوری به دبیرخانه مرکزی، مستقر در دانشگاه بجنورد، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره دبیرخانه تحویل نمایند.

متن آگهی

پیوست شماره یک

پیوست شماره دو