اعلام زمانبندی پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی

شناسه : 383545

اعلام زمانبندی پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی


با توجه به تاخیر در اعلام اطلاعات پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش، زمان پذیرش غیرحضوری(ثبت نام اینترنتی ) پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی متعاقبا اعلام خواهد شد.