ردیف

نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده

آدرس

تلفن

فکس

1

دانشگاه پیام نور مرکز استان

خیابان هفده شهریور، کوی دانشگاه- خیابان پژوهش 

 32296962

32296725 

2

دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

بجنورد، خیابان هفده شهریور، کوی دانشگاه

32296721

32297081

3

دانشگاه پیام نورشیروان

شیروان میدان کوهنورد

36219891

36221316

4

دانشگاه پیام نور فاروج

کیلومتر 2 جاده جاده فاروج شیروان

38226055

36428892

5

دانشگاه پیام نور اسفراین

اسفراین، کمربندی، جنب اداره برق 

37266512

37266521

6

دانشگاه پیام نور آشخانه

آشخانه، کیلومتر 12 جاده نیروی هوایی

34221115

32921112

7

دانشگاه پیام نور گرمه

خراسان شمالی، شهرستان گرمه، انتهای بلوار آموزگار، میدان ارشاد 

32506282

32506281

8

دانشگاه پیام نور راز

خراسان شمالی شهر راز

32623463

32623462

9

دانشگاه پیام نورجاجرم

بلوار پویا – دانشگاه پیام نور جاجرم

 

 32273070

32278160