ردیف

نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده

آدرس

تلفن

فکس

1

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد (انقلاب اسلامی)

بجنورد کوی دانشگاه-  جنب دانشگاه

پیام نور

32296774

32296800

2

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد (دارالفنون)

بجنورد، انتهای خیابان شهید چمران

32238602

32238600

3

آموزشکده فنی و حرفه ای پروفسور حسابی پسران شیروان

شیروان، خیابان جهاد، جنب سالن 13 آبان

36234101

36236303

4

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران جاجرم

خراسان شمالی، جاجرم، خیابان 15 خرداد جنوبی

32275193

32276100

5

آموزشکده فنی و کشاورزی سمنگان  آشخانه

آشخانه، کیلومتر 12 جاده نیروی هوایی

32921582

32921669