ردیف

نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده

آدرس

تلفن

فکس

1

 

مرکز رشد واحدهای فناوری

 

 

خراسان شمالی-بجنورد کیلومتر 5 جاده بجنورد اسفراین ابتدای جاده ارکان بعد از نمایشگاه بین المللی ساختمان پارک علم و فناوری

 

058-32210086

 058-32222197

2

 

مرکز رشد واحدهای فناور اسفراین

 

 

خراسان شمالی- شهرستان اسفراین جنب میدان مادر مجتمع فنی مهندسی اسفراین ساختمان مرکز رشد اسفراین

 

 

058-37266708

 

058-37266709

3

 

مرکز رشد واحدهای فناور شیروان

خراسان شمالی- شهرستان شیروان خیابان سعدی بعد از چهارراه گلستان 058-36233840 058-36233841