آرشیو اطلاعیه ها

سی و یکمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و یکمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و یکمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه بجنورد برگزار گردید
بازدید گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از کتابخانه مرکزی دانشگاه
بازدید گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از کتابخانه مرکزی دانشگاه
بازدید گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از کتابخانه مرکزی دانشگاه گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در مورخ 1400/09/03 به سرپرستی آقای دکتر نودهی رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ازکتابخانه مرکزی دانشگاه بازدید به...
سی امین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی امین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی امین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار گردید
بیست و نهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست و نهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست ونهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 99/11/13 در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار گردید
بیست وهشتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست وهشتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست وهشتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 99/07/28 در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار گردید.
ششمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امورآموزشی و پژوهشی
ششمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امورآموزشی و پژوهشی
ششمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امورآموزشی و پژوهشی در روز یکشنبه مورخ 99/07/06 در محل دفتر رئیس محترم گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید.
بیست و هفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست و هفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست وهفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 99/05/06 در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار گردید.
بیست و ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست و ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست و ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 99/04/23 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محقر برگزار گردید.
بیست و پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست و پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست وپنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ ۹۹/04/02 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محقر برگزار گردید.
سومین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد
سومین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد
سومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اموراداری و پشتیبانی در روز یکشنبه مورخ 99/04/15 در محل دفتر رئیس محترم گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید.
نمایش 1 - 10 از 28 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 3