آرشیو اطلاعیه ها

سی و هفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و هفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و هفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 1402/04/19 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه بجنورد برگزار گردید
سی وششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی وششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی وششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه بجنورد برگزار گردید
سی و پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 1402/02/18در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه بجنورد برگزار گردید
سی و چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه بجنورد برگزار گردید.
سی و سومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و سومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و سومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/23 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه بجنورد برگزار گردید
سی و دومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و دومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و دومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/08/02 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه بجنورد برگزار گردید.
سی و یکمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و یکمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی و یکمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه بجنورد برگزار گردید
بازدید گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از کتابخانه مرکزی دانشگاه
بازدید گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از کتابخانه مرکزی دانشگاه
بازدید گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از کتابخانه مرکزی دانشگاه گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در مورخ 1400/09/03 به سرپرستی آقای دکتر نودهی رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ازکتابخانه مرکزی دانشگاه بازدید به...
سی امین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی امین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
سی امین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار گردید
بیست و نهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست و نهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست ونهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 99/11/13 در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار گردید
نمایش 1 - 10 از 34 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 4