آرشیو اطلاعیه ها

شروع ارزشیابی اساتید در نیمسال اول تحصیلی 99-98
شروع ارزشیابی اساتید در نیمسال اول تحصیلی 99-98
شروع ارزشیابی اساتید در نیمسال اول تحصیلی 99-98
شروع ارزشیابی دانشجویان از اساتید در نیمسال اول 98-97
شروع ارزشیابی دانشجویان از اساتید در نیمسال اول 98-97
دانشجویان گرامی: نظرخواهی از کیفیت عملکرد اساتید در نیمسال تحصیلی جاری از تاریخ 97/09/19 شروع شده است. امیدواریم با همراهی شما عزیزان و استفاده از نظرات شما به عنوان بخش مهم ارزشیابی اساتید، در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و جایگاه دانشگاه...