نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چرا باید در ارزشیابی استادان، مشارکت کنیم؟

چرا باید در ارزشیابی استادان، مشارکت کنیم؟


چرا باید در ارزشیابی استادان، مشارکت کنیم؟

دانشجویان گرامی؛ با سلام و احترام؛ هر نظام آموزشی برای افزایش کیفیت و شناخت نقص ها، نیازمند ارزشیابی است؛ و مشارکت فعالانه دانشجویان در فرایند ارزشیابی استادان توأم با رعایت انصاف و واقع بینی، از اهمیت فراوانی برخوردار بوده، موجب بهبود کیفیت آموزش های دانشگاه و تأثیرگذار بر سیاست ها و برنامه های علمی و آموزشی آن خواهد بود. بر این اساس، لازم است نکاتی را یادآور شویم:

- با توجه به تأکیدآیین نامه جدید نظارت و ارزیابیِ نظام آموزش عالی بر ضرورت تعمیق و اشاعه فرهنگ نظارت و ارزیابی و مشارکت مؤثر اعضا؛ دانشگاه، خواستار فرهنگسازی برای جلب مشارکت حداکثری و مؤثر در فرایند ارزیابی شده است.

- از نتایج ارزشیابی دانشجویان، در چند محور استفاده می شود: الف: بازخورد به مدرس پس از تأیید نهایی نمرات؛ ب. بازخورد به مدیران آموزشی دانشگاه برای آگاهی از عملکرد مدرس؛ ج. استفاده از نتایج در فرایندهای اداری و اجرایی اعضای هیئت علمی.

- نتایج ارزشیابی، کاملاً محرمانه بوده، به گونه ای که هیچکدام از مدر سان، مدیران و حتی کارشناسان فناوری دانشگاه قادر بر شناسایی دانشجویان نیستند؛ تنها پس از تأیید نهایی نمرات، مدرسان قادر به رؤیت نتایج ارزیابی به صورت میانگین کلاسی هستند.

- فرایند ارتقای کیفیت، تغییر رفتارهای آموزشرری و بهبود عملکرد مدرسان، در طول زمان میسر است و برای اندازه گیری وبکارگیری نتایج آن، مدیران و استادان، به ارزشیابی مستمر شما نیازمندند؛ بنابراین، ارزیابی های انجام شده توسط دانشجویان قطعاً تأثیر بلندمدت در ارتقای سطح کیفیت آموزشی دانشگاه دارد.

با عنایت به موارد ذکرشده در خصوص اهمیت ارزیابی، محرمانه بودن و تأثیر نتایج آن در فرایندهای مختلف اجرایی و برنامه ریزی، از شما دانشجویان گرامی ، دعوت می کنیم که با نگاه علمی و حرفه ای، نسبت به ارزیابی استادان خود، از طریق سامانه آموزشی دانشجویان( گلستان) مبادرت نمایید. پیشاپیش از همکاری همه دانشجویان محترم که با دقت، رعایت انصاف و واقع بینی، مبادرت به ارزیابی استادان خود  خواهند نمود، تشکر می نماییم. امید است برآیند نتایج آن برای شما عزیزان اثربخش باشد. ضمناً کار شناس نظارت و ارزیابی  نیز پا سخگوی سؤالات شما در زمینه های مختلف ارزیابی دانشگاهی هستند. 

 

با سپاس فراوان و آرزوی سلامتی، تعالی و موفقیت برای همگان

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد