نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع ارزشیابی دانشجویان از اساتید در نیمسال اول 98-97

شروع ارزشیابی دانشجویان از اساتید در نیمسال اول 98-97


دانشجویان گرامی:

نظرخواهی از کیفیت عملکرد اساتید در نیمسال تحصیلی جاری از تاریخ 97/09/19 شروع شده است. امیدواریم با همراهی شما عزیزان و استفاده از نظرات شما به عنوان بخش مهم ارزشیابی اساتید، در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و جایگاه دانشگاه قدم برداریم.

با سپاس از همکاری شما دانشجویان گرامی

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه