نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی امین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

سی امین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد


سی امین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ  1400/04/14 در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار گردید