نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کارگروه ناتک امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد

دومین جلسه کارگروه ناتک امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد


دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/05/02 در محل دفتر سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید