نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

بیست و چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد


بیست و چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 99/03/19 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محقر برگزار گردید.