نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

بیست و پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد


 

بیست وپنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ ۹۹/04/02 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محقر برگزار گردید.