نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و هفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

بیست و هفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد


بیست وهفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ  99/05/06  در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار گردید.