نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و نهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

بیست و نهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد


بیست ونهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ  99/11/13 در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار گردید