نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

بیست و ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد


بیست و ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 99/04/23 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محقر برگزار گردید.