نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست وهشتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

بیست وهشتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد


بیست وهشتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ  99/07/28  در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار گردید.