نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کارگروه ناتک امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد

اولین جلسه کارگروه ناتک امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد


اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/07/10 در محل دفتر سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید.