شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد

 

 شورای نظارت و ارزیابی وکمیته های تخصصی دانشگاه بجنورد در سال 93 با هدف ارتقای کیفیت فعالیت­های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اداری و مالی دانشگاه و ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه در راستای اهداف و برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد. تا نگاه کیفی‌تر به مقوله نظارت و ارزیابی، اصلاح و بهبود فرایندها و روش‌های انجام کار، صرف زمان و دقت بیشتر در ارزشیابی ها و فعالیت کمیته های تخصصی سرلوحه کار قرار گیرد.

 

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

عضویت در شورا

1

دکتر احمد محقر

رئیس دانشگاه

رئیس شورا

2

دکتر امیدرضا دهقان

معاون آموزشی و پژوهشی

نائب رئیس شورا

3

دکتر هادی عباسی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

دبیر شورا

4

دکتر حسن جعفریانی

معاون اداری و مالی

عضو شورا

5

دکترجواد هراتی

معاون فرهنگی و اجتماعی

عضو شورا

6

دکتر محمدرضا قربانی

معاون دانشجویی

عضو شورا

7

دکتر هاشم وحدانی

مدیر طرح و برنامه

عضو شورا

8

دکتر محسن کیان

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

عضو شورا

9

دکتر زهرا عامری

رئیس دانشکده علوم انسانی

عضو شورا

10

دکتر شیخ‌زاده

رئیس دفتر ریاست دانشگاه

عضو شورا

11

 

هیات علمی

عضو شورا