شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد

 

 شورای نظارت و ارزیابی وکمیته های تخصصی دانشگاه بجنورد در سال 93 با هدف ارتقای کیفیت فعالیت­های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اداری و مالی دانشگاه و ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه در راستای اهداف و برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد. تا نگاه کیفی‌تر به مقوله نظارت و ارزیابی، اصلاح و بهبود فرایندها و روش‌های انجام کار، صرف زمان و دقت بیشتر در ارزشیابی ها و فعالیت کمیته های تخصصی سرلوحه کار قرار گیرد.

 

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

عضویت در شورا

1

دکتر احمد محقر

رئیس دانشگاه

رئیس شورا

2

دکتر علی‌اکبر سلیمانیان

معاون آموزشی و پژوهشی

نائب رئیس شورا

3

دکتر مهدی نودهی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

دبیر شورا

4

دکتر امین جودت

معاون اداری و مالی

عضو شورا

5

دکتر محمدرضا قربانی

معاون فرهنگی و دانشجویی

عضو شورا

6

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیأت علمی

عضو شورا

7

دکتر سمیه محمدزاده

رئیس دانشکده علوم پایه

عضو شورا

8

دکتر مهدی ادیبی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

عضو شورا

9

دکتر محمد ریحانی

رئیس دانشکده علوم انسانی

عضو شورا

10

دکتر موسی شاکری

رئیس دانشکده هنر

عضو شورا